Výstavba průmyslové haly s administrativou v Hradci Králové

22/10/2018

Naše společnost v minulém týdnu podepsala smlouvu na výstavbu nové průmyslové haly s administrativou pro společnost MONTS s.r.o. z Hradce Králové. Na místě původní haly, která bude odstraněna, vyroste nová výrobní hala s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely. Konstrukční systém administrativní části je pak řešen kombinací monolitu a vyzdívek. Součástí dodávky naší společnosti jsou také areálové komunikace a zpevněné plochy, přeložky/přípojky sítí, základy pro venkovní stacionární jeřáb a kolejová dráha. Projekt je ojedinělý tím, že jak administrativní část, tak i hala jsou navrženy v pasivním standardu. Zahájení prací je plánováno na 1.11.2018 s dokončením do 13ti měsíců . Objem prací se blíží 49mio Kč.

Modul: Aktuality