Certifikáty

Společnost RONELI Stavby SE implementovala integrovaný systém řízení zahrnující:

  • ISO 9001 - management kvality
  • ISO 14001 - enviromentální management
  • ISO 45001 - management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Politika integrovaného systému managementu RONELI Stavby SE

Společnost RONELI Stavby SE je od roku 2017 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví:

  • Certifikát SPS - svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Společnost RONELI Stavby SE disponuje prohlášením podnikatele o ochraně utajovaných informací stupně utajení "VYHRAZENÉ".

Informační systém společnosti RONELI Stavby SE je certifikován Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost k nakládání s utajovanou informací stupně "VYHRAZENÉ".Certifikáty ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.