Certifikáty

Společnost RONELI SE implementovala integrovaný systém řízení zahrnující:

  • Systém managementu jakosti (QMS) ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008

  • Systém environmentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2004

  • Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve shodě s požadavky normy ISO 18001:2007
  • Politika integrovaného systému managementu RONELI SE

Společnost RONELI SE je od roku 2017 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví:

  • Certifikát SPS - svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Certifikáty ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.