Rekonstrukce gastro provozu a stavební úpravy v areálu MŠ v Opatovicích nad Labem

16/05/2019

Těsně před velikonočními svátky byla naše nabídka na akci „Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu“ vybrána jako nejvýhodnější a v tomto týdnu došlo k podpisu smlouvy o dílo.

Jedná se o kompletní rekonstrukci stravovacího zařízení ve stávajícím provozu kuchyně MŠ a vybudování několik nových učeben MŠ v budově lékařského domu. Obě budovy jsou funkčně propojeny spojovacím krčkem a nachází se v areálu MŠ v Opatovicích nad Labem.

Práce budou zahájeny v červnu s plánovaným dokončením do konce roku. Provoz kuchyně pak bude předán do užíváno do konce prázdnin.

Modul: Aktuality