Nadstavba a rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě dokončena

30/05/2019

Společnost RONELI SE úspěšně dokončila stavební zakázku s názvem „Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“. Tým našich pracovníků v průběhu minulých devíti měsíců zrealizoval výstavbu 5. patra a rekonstrukci několika stávajících učeben v patře čtvrtém základní školy.

Škola tak získala nové digitální planetárium, učebnu přírodních věd a multifunkční učebnu s využitím 2D projekce. Na části původního půdorysu střechy vnikly venkovní studijní prostory, jejichž součástí je skleník a prostor k pozorování hvězd. 

Všechny práce probíhali za provozu školy a to, v kombinaci s charakterem zakázky, kladlo velký důraz mimo jiné na bezpečnost jak našich zaměstnanců, tak především dětí a zaměstnanců školy. Velké díky proto patří všem zúčastněným za trpělivost a vedení školy a města také za spolupráci při realizaci této zakázky. Všem žákům a učitelskému sboru přejeme, aby se jim v nových prostorách líbilo.


Nadstavba a rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě dokončena
Modul: Aktuality