Nový centrální pavilon základní školy v Opatovicích nad Labem dokončen

18/06/2019

Naše společnost úspěšně dokončila a předala do užívání nový centrálního pavilon základní školy v Opatovicích nad Labem.

Centrální pavilon spojuje 4 stávající objekty školy, čímž vznikl jednotný hlavní vstup do areálu. V prvním nadzemním podlaží jsou pro žáky k dispozici centrální šatny, v 2. a 3 NP pak vznikly čtyři nové kmenové učebny a jedna učebna jazyková. Součástí centrálního pavilonu je i osobní výtah, který nově zajišťuje bezbariérový provoz základní školy.

Realizace stavby probíhala v souladu s harmonogramem prací a trvala 11 měsíců. Přejeme všem žákům a učitelům, aby si o nadcházejících prázdninách odpočinuli a do nového školního roku vstoupili nejen pravou nohou ale i novým vchodem centrálního pavilonu.


Nový centrální pavilon základní školy v Opatovicích nad Labem dokončen
Modul: Aktuality