Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o. zkolaudováno a předáno do užívání

31/01/2020

V lednu jsme úspěšně dokončili výstavbu nového sídla společnosti KODYS s.r.o. Za 10 měsíců vyrostla na pozemku situovaným v městské části Prahy 5 nová moderní administrativní budova, která nahradila původní nevyužívaný objekt. Součástí našeho plnění byla, kromě demolice stávající budovy a výstavby nové, také realizace přípojek, areálových komunikací, zpevněných ploch a inženýrská činnost související s kolaudací objektu.
Realizačnímu týmu děkujeme za dobře odvedenou práci a majitelům a všem zaměstnancům společnosti KODYS přejeme, aby se jim v nových prostorách líbilo.


Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o. zkolaudováno a předáno do užívání
Modul: Aktuality