Nová zakázka – výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

09/03/2020

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nové budovy pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. V plánované přístavbě budou vybudovány nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vzniknou místnosti: příjem radiofarmak, materiálový filtru, příprava léčiv, aplikační místnost, kontrola léčiv a personální filtr.
Předání staveniště a zahájení prací proběhne v polovině března. Termín realizace je plánován na 6 měsíců. Hodnota stavebních prací je necelých 40mio Kč, investorem je pak Pardubický kraj.

Modul: Aktuality