Nová zakázka – rekonstrukce stravovacího provozu Pardubické nemocnice

30/06/2020

Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na akci s názvem „NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“.

Rekonstrukce bude probíhat za provozu varny ve třech etapách po dobu 12 měsíců. Hlavní stavební úpravy budou prováděny na úrovni 1NP a 2NP s přesahem stavebních prací na střechu a do 1PP. Účel užívání budovy se nemění, v 1NP je nově navržena varna a zázemí varny. Ve 2NP bude nově zřízen provoz tabletování, prostory pro studenou kuchyni a komfortní jídelna pro zaměstnance. Stavební úpravy spočívají v dispozičních změnách a provedení veškerých instalací (vzduchotechnika, zdravotně-technické, elektro, vytápění, slaboproud, měření a regulace) pro umístění gastro technologie.

 Předání staveniště a zahájení prací proběhne 1.7. Hodnota stavebních prací je necelých 38mio Kč, investorem je pak Pardubický kraj.

Modul: Aktuality