Rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem dokončena

14/08/2020

Naše společnost úspěšně dokončila a předala objednateli do užívání druhou etapu rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem. Původní lékařský dům, který se nachází v areálu mateřské školy, byl vkusně zrekonstruován a v jeho 2NP bylo vybudováno několik nových učeben MŠ a výdejna jídel.

Práce probíhaly za provozu v 1NP objektu a jelikož jejich předmětem byla mimo jiné i kompletní výměna střešního pláště a výplní otvorů, byl kladen důraz na plánování jednotlivých prací i s ohledem na provoz jednotlivých nájemníků. Všem zúčastněným stranám tak patří velký dík za vzájemnou spolupráci.


Rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem dokončena
Modul: Aktuality