Obhájení certifikace ISO

21/07/2017

Naše společnost dne 21. 7. 2017 úspěšně obhájila a potvrdila tak platnost certifikace ve všech třech integrovaných systémech řízení dle ISO (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001). Audit neshledal v zavedeném systému řízení žádné systémové neshody. Výsledek auditu nás potěšil a zároveň utvrdil o správnosti zavedení a aplikace těchto vnitřních systémů řízení. Naším cílem je, aby společnost RONELI SE i nadále poskytovala své služby v maximální kvalitě, s ohledem na zásady dodržování BOZP a s respektem k životnímu prostředí.

Modul: Aktuality