Výstavba zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Opatovicích nad Labem

07/04/2021

Naše společnost podepsala smlouvu o dílo na přestavbu areálu technických služeb na objekt zbrojnice sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice nad Labem.

Budova zbrojnice SDH bude sloužit pro místní jednotku kategorie III/1. V budově zbrojnice vzniknou 3 garážová stání, kdy jedno bude sloužit zároveň jako dílna. Dále bude realizována šatna pro 20 osob, pohotovostní WC, sklad kontaminovaného oblečení a úklidová místnost. Samozřejmostí je také věž na sušení hadic, která umožní budoucí instalaci lezecké tréninkové stěny. V garáži bude navíc vybudováno přístupné ocelové mezipatro s hygienickým zázemím, výcvikovou místností, kanceláří, skladem, úklidovou místností a vstupem na mezipatro věže.

V tomto týdnu proběhne předání a převzetí staveniště, realizace díla je pak plánována na 8 měsíců. Investorem akce je obec Opatovice nad Labem.

Modul: Aktuality