Podporujeme - Nadační fond Šťastná hvězda

04/05/2021

V minulém i letošním roce jsme finančními dary podpořili nadační fond Šťastná hvězda. Pomoc je vždy směřována ke konkrétním dětem a juniorům. Šťastná hvězda tak zabezpečuje materiální potřeby nemocných, které nejsou v jejich možnostech, a současně tyto nehradí zdravotní pojišťovna.

Více informací o Šťastné hvězdě naleznete na www.stastna-hvezda.cz.


Podporujeme - Nadační fond Šťastná hvězda
Modul: Aktuality