Výstavba mateřská školy v Drahelčicích dokončena

02/06/2021

Naše společnost úspěšně dokončila výstavbu MŠ v obci Drahelčice. Vznikl nový moderní objekt, jehož součástí jsou mimo samotná oddělení MŠ také kuchyňský provoz a jídelna. Součástí prací byla i realizace veškerých přípojek, zpevněných ploch a venkovního hřiště včetně všech herních prvků. Kapacita nového objektu činí 72 dětí.

Práce probíhaly 11 měsíců a dílo bylo dokončeno v řádném termínu dle smlouvy o dílo. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se bude předškolákům i personálu v nové škole líbit.


Výstavba mateřská školy v Drahelčicích dokončena
Modul: Aktuality