Dostavba a stavební úpravy pavilonu B2 základní školy v Opatovicích nad Labem

21/06/2021

V příštím týdnu zahájíme práce na nové zakázce -  „Dostavba a stavební úpravy pavilonu B2 základní školy v Opatovicích nad Labem“.

Předmět díla spočívá především v rozšíření stávajícího prostoru jídelny a provozu kuchyně ZŠ. Ze stávajících 54 míst jídelny bude kapacita navýšena na 150 míst a stávající denní kapacita školní kuchyně z 350 obědů na 500 obědů. Dále bude realizována dostavba nevyhovujícího zásobování provozu kuchyně. V minulosti jsme na stejné základní škole úspěšně realizovali výstavbu nového centrálního pavilonu, takže jsme rádi, že na tuto akci můžeme tímto způsobem navázat.

Celková hodnota zakázky je cca 22,9mio Kč. Investorem akce je obec Opatovice nad Labem.

Modul: Aktuality