Výstavba domova pro seniory v Novém Městě na Moravě

15/12/2021

Společnost RONELI Stavby SE na začátku prosince podepsala smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem „Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě“. Jedná se o objekt určený k péči o seniory se stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí.

Stavba je mimo jiné zajímavá svým architektonickým pojetím, především pak nestandardním půdorysem, který má podobu nesymetrické elipsy. Jinak se jedná o jednopodlažní, částečně podsklepený objekt. 1NP slouží především jako prostor pro ubytování a služby pro seniory, 1PP pak jako servisní podlaží (prádelna, šatny, sklady atd.). V domově bude možné ubytovat až 30 klientů, o které se bude starat 23 zaměstnanců. Investorem akce je Diakonie ČCE. Celková hodnota zakázky dosahuje 90mio Kč a stavební práce začnou na přelomu února a března.


Výstavba domova pro seniory v Novém Městě na Moravě
Modul: Aktuality