Výstavba vstupního objektu Národního technického muzea

01/12/2022

Společnost RONELI Stavby SE na konci listopadu podepsala smlouvu o dílo na realizaci stavby vstupního objektu Národního technického muzea, jehož výstavba je součástí rozvoje depozitárního areálu v Čelákovicích.

Stavba je mimo jiné zajímavá svým architektonickým pojetím, především pak nestandardním půdorysem, který má podobu elipsy. Jinak se jedná o třípodlažní, podsklepený objekt. 1NP slouží především jako pracoviště ostrahy areálu, do 2NP jsou situovány kanceláře a zasedací místnost a ve 3NP je technická místnost a vstup na pochozí střechu. 1PP pak slouží jako IT zázemí celého areálu.

Investorem akce je Národní technické muzeum a celková hodnota zakázky přesahuje 34mio Kč.

Modul: Aktuality