Nová zakázka - MŠ Letohrad

06/06/2023

Naše společnost RONELI Stavby SE dnes podepsala smlouvu na výstavbu MŠ v Letohradu.

Jedná se o jednopodlažní objekt, který bude funkčně propojen se stávající mateřskou školou, jejíž historie se datuje k počátku 20. století. Přístavba je zajímavá především tím, že je půdorysně navržena jako „větrník“ o třech křídlech, kde se v každém z nich bude nacházet jedna třída. Stavba bude zastřešena plochou střechou s extenzivní zelení.

Stavební práce začnou začátkem prázdnin. Investorem akce je město Letohrad.

Modul: Aktuality