Dostavba a stavební úpravy pavilonu B2 základní školy v Opatovicích nad Labem – II. etapa

04/07/2023

V polovině měsíce zahájíme stavební práce na II. etapě zakázky s názvem „Dostavba a stavební úpravy pavilonu B2 základní školy v Opatovicích nad Labem“.

Práce navazují na první etapu, v jejímž rámci jsme v průběhu minulého roku zrealizovali dostavbu nevyhovujícího zásobování provozu kuchyně.

Předmět druhé etapy spočívá především v rozšíření stávajícího prostoru jídelny a provozu kuchyně ZŠ. Ze stávajících 54 míst jídelny bude kapacita navýšena na 150 míst a stávající denní kapacita školní kuchyně z 350 obědů na 500 obědů.

Modul: Aktuality