Půdní vestavba ZŠ V Sadech

05/10/2023

Naše společnost RONELI Stavby SE byla vybrána jako generální dodavatel půdní vestavby ZŠ V Sadech.

V prostoru půdy dojde k vybudování osmi učeben, které budou sloužit pro potřeby výuky školy. Jedná se o učebnu chemie, 2x učebnu IT, učebnu polytechnického vzdělávání, učebnu cizích jazyků, učebnu fyziky, učebnu dělených předmětů a učebnu školního klubu – pro zájmové a neformální vzdělávání. Současně bude vybudován multimediální koutek pro žáky a zázemí pro učitele (kabinet chemie a 2x kabinet) a hygienické zázemí pro chlapce, dívky, učitelé a pro imobilní osoby.

Budova školy bude také doplněna o nový osobní výtah, který umožní přepravu imobilních osob, což nyní škole chybí.

Převzetí staveniště proběhne v polovině října a termín realizace bude 15 měsíců. Práce budou probíhat za plného provozu školy, instalace osobního výtahu a s tím spojená stavební připravenost je pak plánována na období letních prázdnin.

Investorem je město Havlíčkův Brod.

Modul: Aktuality