Výrobní a skladovací hala – Mlýny Voženílek Předměřice nad Labem

04/01/2024

Těsně před vánočními svátky jsme podepsali smlouvu o dílo na výstavbu výrobní a skladovací haly pro společnost Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o. z Předměřic nad Labem.

Jedná se o novostavbu skladu mouky s plnicí a balicí linkou a hygienickým zázemí pro zaměstnance.

Objekt bude mít 2 nadzemní podlaží a bude přistaven ke stávající budově, se kterou bude i funkčně propojen.

Převzetí staveniště proběhne v dubnu/květnu tohoto roku a termín realizace je stanoven na 20 měsíců.

Modul: Aktuality