Přístavba základní školy v Nehvizdech

28/02/2024

Naše společnost RONELI Stavby SE byla vybrána jako generální dodavatel přístavby ZŠ v Nehvizdech.

Přístavba bude provozně propojena se stávajícími objekty školy a bude ní vedena centrální chodba, kolem které bude umístěno 6 nových tříd, kabinety a další nezbytné zázemí. Dojde také k rozšíření stávající jídelny. V místě napojení navrhované přístavby na stávající budovy vznikne centrální prostor sloužící pro setkávání.

Převzetí staveniště proběhne v průběhu několika příštích dnů a maximální doba realizace je stanovena na 17 měsíců. Investorem akce je městys Nehvizdy.

Modul: Aktuality