Montážní závod Driessen Czech v Plzni

05/08/2016

Na konci července jsme podepsali smlouvu s nadnárodní společností Driessen Czech s.r.o. na výstavbu administrativní budovy včetně posílení trafostanice a opravy systému central stop v Plzni. Objekt bude řešen jako zrcadlový obraz stávající administrativní části haly II. etapy výstavby o rozměru 23x 12,5 m se dvěma nadzemími podlažími v západní části zakončenými třípodlažní prosklenou věží . Nyní jsme spustili práce na III. etapě, která bude realizována od srpna do ledna 2017. Finanční objem zakázky činí 25 miliónů korun.

Modul: Aktuality