Obhájení certifikace ISO

26/07/2016

Dne 21. 7. 2016 jsme úspěšně obhájili a potvrdili platnost certifikace ve všech třech integrovaných systémech řízení dle ISO, ve shodě s požadavky příslušných norem. Audit proběhl bez neshod, pouze s jedním doporučením. Auditorský tým vyhodnotil jako naši silnou stránku  –  rychlé a profesionální reakce na požadavky zákazníků. Výsledek auditu nás utvrdil o správnosti a užitečnosti zavedení systémů a zároveň poskytl další podněty ke zlepšování, abychom i nadále zabezpečili trvale vysokou úroveň a kvalitu poskytovaných služeb a produktů.

Modul: Aktuality