Přístavba odborné učebny pro praktickou výuku SPŠ stavební Havlíčkův Brod

24/02/2016

Získali jsme prestižní zakázku pro Kraj Vysočina. Pro SPŠ stavební Havlíčkův Brod budeme zajišťovat přístavbu odborné učebny pro praktickou výuku včetně nezbytného dvoupodlažního příslušenství, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí stavebního záměru je i vytvoření nezbytného zázemí dílny, komunikační propojení přístavby se stávající budovou školy. V objektu pro odbornou výuku bude od následujícího školního roku zajišťována praktická výuka jednotlivých stavebních oborů, maximálně pro 30 studentů. Celá stavba by měla být dokončena do šesti měsíců.


Přístavba odborné učebny pro praktickou výuku SPŠ stavební Havlíčkův Brod
Modul: Aktuality