Philip Morris ČR

14/09/2015

Uspěli jsme ve výběrovém řízení na zakázce „Stavební úpravy za účelem změny užívání části skladu na výrobu včetně sociálního zázemí II. etapa“ pro společnosti KOMEL Reality a Philip Morris v Kutné Hoře. Největší česká společnost zabývající se výrobou a distribucí tabákového průmyslu v prostoru stávajícího skladu plánuje umístit novou výrobní linku. Ve stávajícím skladovém prostoru, kde se nyní nachází sklad hotových výrobků, bude vybudována výrobní část o ploše 2 264 m2. Zásadní bude koordinace veškerých technologických celků. Nejen v prostoru výrobní části, ale i v prostoru kondiciovaného skladu hotových výrobků a vestavku sociálního zázemí budou instalovány nové rozvody vzduchotechniky, chlazení, silnoproudých, slaboproudých instalací včetně měření a regulace, elektronické kontroly vstupu, rozvodů stlačeného vzduchu, stabilního hasícího zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. Práce na zakázce odstartují v druhé polovině září, skončit by měly v lednu příštího roku. Finanční objem činí zhruba 35 miliónů korun.

Modul: Aktuality