AktualityPF 2021
19/12/2020

PF 2021

Kolektiv zaměstnanců společností skupiny RONELI Vám a Vašim blízkým přeje klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, pohody a úspěchů v novém roce. číst dále

10/12/2020

Nová zakázka – výstavba nové budovy šaten s hygienickým zázemím

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nové budovy šaten s hygienickým zázemím v průmyslovém areálu společnosti Doosan Bobcat EMEA v Dobříši.  V plánované dvoupodlažní budově budou pro zaměstnance společnosti zřízeny nové prostory šaten včetně veškerého nezbytného hygienického zázemí. Zakázka bude realizována formou Design & Build,... číst dále

Stavba realizovaná naší společností byla oceněna na soutěži STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA
27/10/2020

Stavba realizovaná naší společností byla oceněna na soutěži STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA

Stavba s názvem „Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“, realizovaná naší společností, obdržela na 18. ročníku soutěže STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA čestné uznání v kategorii staveb občanské vybavenosti. Krátce o projektu: V rámci realizace stavby došlo k úpravám stávajícího objektu a to ve 3. NP - drobné úpravy v odborné učebně ICT a ve 4... číst dále

Výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice dokončena
18/09/2020

Výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice dokončena

Naše společnost v tomto týdnu úspěšně předala investorovi – Pardubickému kraji - novou budovu pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. Na tomto pracovišti vznikly nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vznikly místnosti: příjem radiofarmak,... číst dále

Rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem dokončena
14/08/2020

Rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem dokončena

Naše společnost úspěšně dokončila a předala objednateli do užívání druhou etapu rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem. Původní lékařský dům, který se nachází v areálu mateřské školy, byl vkusně zrekonstruován a v jeho 2NP bylo vybudováno několik nových učeben MŠ a výdejna jídel. Práce probíhaly za provozu v 1NP objektu a jelikož jejich předmětem byla mimo... číst dále

30/06/2020

Nová zakázka – rekonstrukce stravovacího provozu Pardubické nemocnice

Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na akci s názvem „NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“. Rekonstrukce bude probíhat za provozu varny ve třech etapách po dobu 12 měsíců. Hlavní stavební úpravy budou prováděny na úrovni 1NP a 2NP s přesahem stavebních prací na střechu a do 1PP. Účel užívání budovy se nemění, v... číst dále

Zahájení stavebních prací novostavby bytového domu
15/06/2020

Zahájení stavebních prací novostavby bytového domu

Naše společnost RONELI Stavby SE začátkem června zahájila stavbu „BD Formanská“. Jedná se o novostavbu třípodlažního bytového domu monolitické konstrukce, ve kterém vznikne 28 bytových jednotek o dispozicích 1kk, 2kk a 3kk. V současné době probíhají zemní práce a realizace přípojek. Realizace celého projektu bude trvat 18 měsíců tak, aby byl projekt dokončen do... číst dále

10/06/2020

Mateřská škola Drahelčice – zahájení prací

Naše společnost v druhé polovině května uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nové MŠ v obci Drahelčice. 2.6. byla podepsána smlouva o dílo a dnes bylo naší společnosti slavnostně předáno staveniště mimo jiné za účasti premiéra, ministryně financí a ministryně pro místní rozvoj ČR. Projekt řeší novostavbu MŠ o kapacitě 72 dětí včetně dodávky a montáže... číst dále

25/03/2020

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. dokončena

Tento týden jsme úspěšně dokončili práce na zakázce „Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.“. V průběhu šesti měsíců tak došlo k rekonstrukci tří výrobních hal v průmyslovém parku na okraji Prostějova. Součástí plnění díla byla především výměna obvodového a střešního pláště včetně pomocné ocelové konstrukce a klempířských... číst dále

09/03/2020

Nová zakázka – výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nové budovy pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. V plánované přístavbě budou vybudovány nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vzniknou místnosti: příjem radiofarmak,... číst dále

Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o. zkolaudováno a předáno do užívání
31/01/2020

Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o. zkolaudováno a předáno do užívání

V lednu jsme úspěšně dokončili výstavbu nového sídla společnosti KODYS s.r.o. Za 10 měsíců vyrostla na pozemku situovaným v městské části Prahy 5 nová moderní administrativní budova, která nahradila původní nevyužívaný objekt. Součástí našeho plnění byla, kromě demolice stávající budovy a výstavby nové, také realizace přípojek, areálových komunikací, zpevněných... číst dále

Modul: Aktuality